תנאי שימוש

  עודכן לאחרונה ב21-2-2021

תנאי שימוש

(למשתמשים בישראל)

תנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש") מהווים הסכם אלקטרוני בינך (להלן: "אתה", "שלך" או "המשתמש") לבין יוניפר קייר טכנולוגיות בע"מ (ביחד עם חברות מסונפות שלה, להלן, "החברה", "יוניפר" "אנחנו" או "שלנו").

קריאת תנאי שימוש אלה יחד עם כתב מדיניות שמירת הפרטיות (קישור לקריאת מדיניות שמירת הפרטיות כאן: https://unipercare.co.il/he/pp ) של החברה על ידך חשובה לפני תחילת השימוש בשירות המוענק על ידינו (כהגדרתו להלן). תנאי השימוש וכתב מדיניות שמירת הפרטיות מהווים הסכם מחייב בינך לבין יוניפר ומסבירים את הזכויות והחובות שלך ושל יוניפר בהתאמה בקשר לשימוש שלך בשירות. הסכמתך להתקין ולהשתמש בשירות מהווה אישור מצדך לכך שקראת והבנת את תנאי השימוש ואת כתב מדיניות שמירת הפרטיות של החברה וכי הנך מסכים להיות מחויב על פיהם. מדיניות שמירת הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה וכל הפניה לתנאי השימוש תכלול גם הפניה משתמעת לכתב מדיניות שמירת הפרטיות.

אם אינך מסכימ/ה לחלק כלשהו מתנאי שימוש אלה, אנא הימנע/י מהתקנת השירות או מהשימוש בו.

 1. מבוא

 

יוניפר פיתחה מערכת חדשנית המאפשרת לצרכנים לנהל חיי חברה פעילים ובריאים, ולהקל על הבדידות והשעמום, הכל באמצעות שירות טכנולוגי אינטראקטיבי ("השירות") המוצע באמצעות שילוב של ציוד מסוים ותוכנה הזמינים ברשת או על גבי מכשירים מסוימים, לרבות טלוויזיה, מחשב נייד, טלפון חכם או טבלט (כל אחד מאלה "מכשיר"). השירות מותאם אישית ומאפשר גישה לספריית תוכן עשירה המציעה מגוון רחב של פעילויות אינטראקטיביות כמו גם ספריית VOD ((video-on-demand ומגוון נוסף של תכניות ואפשרויות אינטראקטיביות (להלן ביחד  "התוכן").

 

השימוש בשירות מהווה אישור מצדך לכך שאתה בעל כשרות משפטית מתאימה להתקשר בתנאי שימוש אלה ובהסכם מחייב בהתאם לחוקים החלים באזור השיפוט הרלבנטי בו אתה נמצא וכי תשתמש בשירות אך ורק למטרות חוקיות ובהתאם לתנאי שימוש אלה. כמו כן הנך מסכים ומאשר כי כל מידע שתעמיד לרשותנו באמצעות או בקשר לשימוש בשירות יהיה מלא, מדויק ומעודכן בכל עת.

 1. שינויים בתנאי השימוש

 

תנאי שימוש אלה יהיו זמינים באתר האינטרנט של החברה – https://unipercare.co.il  או ביישומון (אפליקציה) שלה ("האתר" ו"היישומון", בהתאמה). עדכונים לתנאי שימוש אלה יפורסמו הן באתר והן ביישומון וככלל ייכנסו לתוקפם במועד פרסומם אלא אם כן נקבע במפורש אחרת על ידי יוניפר. במידה ונכניס שינויים מהותיים בתנאי שימוש אלה נודיע לך על כך כנדרש בהתאם לנסיבות (דהיינו, על ידי פרסום הודעה במקום בולט באתר וביישומון ו/או על ידי משלוח הודעה בדוא"ל לכתובת הדוא"ל המעודכנת ביותר המופיעה במערכת שלנו). המשך השימוש בשירות על ידך לאחר יישום השינויים שנערכו בתנאי השימוש מהווה קבלה של שינויים אלה אשר יחולו על המשך השימוש בשירות על ידך מאותו מועד ואילך. הנך מתבקש לחזור ולעיין בתנאי שימוש אלה לעתים קרובות על מנת להתעדכן בכל החובות והזכויות העומדות לך בקשר לשימוש בשירות על ידך. במידה ואינך מסכים לאיזה מן השינויים שנעשו בתנאי שימוש אלה  עליך להפסיק את השימוש בשירות באופן מידי. עם זאת, נשמח אם במקרה כזה תיצור קשר עם איש הקשר אשר פרטיו מופיעים בתנאי שימוש אלה להלן, ותעלה בפניו את הסתייגויותיך.

 

 1. השימוש בשירות שלנו; חשבונך; התקנת הציוד

 

אם אתה מעיין בתנאי שימוש אלה הנך משתמש קיים או משתמש פוטנציאלי המעוניין להשתמש בשירות. במקרה האחרון, אנא מלא את פרטי הקשר שלך באתר או ביישומון ואחד מנציגינו יצור אתך קשר לתיאום התקנת השירות על המכשיר(ים) הרלבנטי(ים).

עם הרישום לשירות, תתבקש למסור מידע מסוים (שם, פרטי קשר, ומידע נוסף שיהיה נחוץ על מנת שתוכל להשתמש בשירות) הנדרש לפתיחת חשבונך אצלנו ("החשבון"). לשם כך, תצטרך ליצור שם משתמש וסיסמא אשר יקנו לך גישה לחשבונך. אתה מסכים: (א) לשמור על סודיות הסיסמא; (ב) לא להרשות לאחרים להשתמש בחשבון; (ג) לא להעביר או להמחות את סיסמת החשבון לצד שלישי; (ד) כי אתה בלבד תהיה אחראי לכל פעולה שתתבצע בחשבונך וכי לא תחול עלינו חבות כלשהי לכל הפסד או נזק שייגרמו כתוצאה משימוש לא מורשה בחשבונך או כתוצאה מכל הפרה אחרת של אמצעי אשר נועד להגן על חשבונך. מיד כאשר ייוודע לך על שימוש לא מורשה ו/או פריצה לחשבונך, אתה מתחייב להודיע לנו על כך מיד וללא דיחוי לפרטי הקשר המופיעים בתנאי שימוש אלה או הזמינים באתר או ביישומון.

לבקשתך, יוניפר יכולה לסייע לך לקבל חיבור מתאים לאינטרנט. עם זאת, חיבור אינטרנט כאמור יסופק על ידי צד שלישי שאינו נמצא בשליטתה של יוניפר ולכן יוניפר לא תישא בחבות כלשהי לכל כשל  באינטרנט או לחוסר יכולת לעשות שימוש בשירות כתוצאה מהעדר חיבור מתאים לאינטרנט, וכל שאלה ו/או טענה בקשר לכך תופנה במישרין לצד השלישי המספק את החיבור לאינטרנט.

כחלק מהשירות, יוניפר תספק לך ציוד מסוים הנדרש על מנת לאפשר את השימוש בשירות באמצעות המכשיר שלך כגון נגן ייעודי, מצלמה ושלט או כל ציוד אחר הנדרש לשימוש בשירות (להלן ביחד "הציוד").אתה אחראי לשימוש בציוד בזהירות הנדרשת ואך ורק בהתאם להוראות יוניפר המפורטות במסמכים הנלווים ("הוראות השימוש"). אם אתה נתקל בבעיות בקשר לציוד, אנא התקשר למוקד התמיכה שלנו בהתאם לפרטי הקשר המופיעים באתר או ביישומון ואל תנסה לתקן, לשנות את ההגדרות הטכניות (אלא בהתאם להוראות השימוש) או לעשות כל פעולה אחרת בציוד ללא קבלת סיוע ועזרה מאתנו. יוניפר לא תהיה אחראית ואחריות היצרן לציוד לא תחול במקרה של שימוש רשלני או לא אחראי בציוד או בכל דרך אחרת שאינה בהתאם להוראות השימוש ובמקרה כזה המשתמש יהיה אחראי לכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בתיקון והחלפת הציוד.

עבור משתמשים קיימים יוניפר מפעילה מוקד תמיכה ושירותי אחריות. אחריות לציוד תינתן בהתאם לאחריות היצרן, לרבות כל ההגבלות החלות על אחריות כאמור. אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לאחריות על ציוד ספציפי שלך, אנא אל תהסס לפנות אל מוקד התמיכה שלנו בהתאם לפרטי הקשר המופיעים באתר או ביישומון שלנו.

יוניפר או נציגיה יהיו רשאים, במועדים סבירים בכפוף לתאום מראש להיכנס בשעות העסקים המקובלות למקום בו הציוד נמצא לשם בדיקת מצב הציוד ותפקודו.

עם סיום השירות מכל סבה שהיא (כמתואר בסעיף 9 להלן) אחד מנציגינו ייצור עמך קשר לקביעת מועד לפירוקו והחזרתו של הציוד.

 1. הגבלות על השימוש בשירות

הגישה הניתנת לך לשימוש בשירות, בתוכן ובציוד כפופה לעמידתך בהגבלות הבאות:

 • לא להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, להוריד, להתאים, לעשות reverse engineering"", לחקות, להעביר לשירות אחר, לתרגם, לעשות קומפילציה או דה-קומפילציה או לפרק את השירות או התוכן, כלם או חלקם, בכל דרך שהיא ולא להציג בפומבי, לבצע, להעביר או להפיץ איזה מהנ"ל ללא הסכמה מפורשת שלנו מראש ובכתב;
 • לא לפעול בכל דרך מזיקה ו/או שעלולה להיתפס כמזיקה למוניטין של יוניפר ושמה הטוב או אשר עלולה לגרום נזק ליוניפר או למוניטין שלה;
 • לא להתחזות לכל אדם או גוף או לספק מידע כוזב בקשר לשירות, במישרין או בעקיפין, או לבצע מניפולציה כלשהי בכל דרך אחרת על מנת להסתיר את זהותך או את מקור החומר או המידע המועבר על ידך ליוניפר או משתמשים אחרים של השירות;
 • לא להעלות או להעביר לאתר או ליישומון וירוס, תולעת מחשב, סוס טרויאני, פצצת זמן, נגיפי רשת (באגים), תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנה אחרים אשר עלולים או אשר בכוונתם לגרום נזק או להשבית את פעולתם של כל חומרה, תוכנה או ציוד טלקומוניקציה או כל קוד או רכיב אחר הגורם בפועל שיש לו פוטנציאל לגרום לחדירה, פגיעה או נזק;
 • לא לבצע פעולה מכוונת הגורמת להפרעה בשירות או אשר יש בה כדי לחבל בשירות או במערכות של יוניפר או המנסה לחקור, לסרוק או לבדוק את הרגישויות והחולשות של יוניפר ומערכותיה;
 • לא למכור, לתת רישיון או לנצל למטרות מסחריות שימוש או גישה בתוכן כלשהו, למעט כפי שהותר במפורש על ידי יוניפר בכתב;
 • לא להסיר או לשנות הודעות בדבר זכויות יוצרים, סימני מים, הגבלות וסימנים בדבר זכויות יוצרים של יוניפר או של מי מנותני הרישיון שלנו, לרבות סימני זכויות יוצרים [©], סימנים של creative commons [cc] או סימני מסחר ] ® או TM] הכלולים בתוכן או הנלווים אליו;
 • לא להפר, לנסות להפר או לא לקיים בכל דרך אחרת שהיא את תנאי השימוש או הוראות כל חוק או דרישה החלים על השימוש שלך בשירות.

 

 1. בעלות וזכויות קניין רוחני

 

כל הזכויות, זכויות הבעלות והאינטרסים בשירות, בתוכן, בציוד באתר וביישומון לרבות כל חומר שניתן לרשום לגביו זכויות יוצרים או כל תוכן אחר הכפוף או שעשוי להיות כפוף לזכויות קנין רוחני על פי החוק הרלבנטי, לרבות כל יצירת אמנות, גרפיקה, תמונה, תבנית אינטרנטית, יישומון גראפי (widget), עבודות ספרותיות, קוד מקור, Object code  או קוד מחשב (לרבות html), אפליקציות, אודיו, מוזיקה, וידאו ומדיה אחרת, עיצובים, אנימציות, ממשקים, ה"מראה והתחושה" (look and feel) של האתר, של היישומון ושל התוכן, שיטות, מוצרים, אלגוריתמים, נתונים, שימושים אינטראקטיביים, אובייקטים, המצאות, סודות מסחריים, דומיינים, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מסחריים, לוגו וסימני בעלות אחרים בין אם רשומים ובין אם לאו ובין אם ניתן לרשום אותם ובין אם לאו (להלן ביחד "זכויות קנין רוחני") וכל נגזרת שלהם, הינם בבעלות יוניפר או שניתן ליוניפר רישיון לעשות בהם שימוש.

אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק כל זכות או אינטרס שהם בזכויות הקניין הרוחני של יוניפר (או בכל חלק שלהם) למעט הזכות המוגבלת, שאיננה בלעדית, ואשר איננה ניתנת להעברה או להמחאה להשתמש בשירות, בתוכן, בציוד, באתר וביישומון בכפוף לתנאי שימוש אלה לשימושך האישי והלא מסחרי.

הציוד של יוניפר, כל תוכנה הכלולה בו והתוכן אינם נמכרים או מועברים לך והחברה ונותני הרישיון שלה ממשיכים להחזיק בבעלות בכל אלה לאחר התקנתם על מכשירך.

 1. שירותי צד שלישי

 

עד כמה שהשירות כולל או יוצר אינטראקציה עם ציוד, מכשירים או שירותים הניתנים על ידי צד שלישי ("שירותי צד שלישי"), הנך מסכים בזאת ומכיר בכך ששירותי צד שלישי ילוו בתנאי שימוש משלהם וכי יוניפר איננה מקדמת ולא תהיה אחראית לשירותי צד שלישי כלשהם וכי תקרא את תנאי השימוש של שירותי צד שלישי כאמור, לפי העניין, ותקיים אותם על פי תנאיהם. כל שימוש בשירותי צד שלישי כאמור נעשה על סיכונך ואחריותך בלבד.

 

 1. תוכן הנתרם על משתמשים

 

משתמשים רשאים לפרסם, להעלות, להגיש או לתרום בכל דרך אחרת תכנים לשירות בין אם בדרך של מאמר, משוב, דעות, טקסטים, תמונות, הודעות קוליות או סרטוני וידאו, צ'אטים וכל פוסט או מידע אחר ("תוכן משתמש(ים)"). פרסום תוכן משתמש באמצעות או בקשר לשירות מהווה הסכמה והכרה מצדך כי אתה הבעלים של כל הסמכויות והזכויות הנדרשות (לרבות זכויות קנין רוחני) המקנות לך את הזכות לפרסם תוכן משתמש כאמור. זאת ועוד, אם תפרסם תוכן משתמש באמצעות או בקשר לשירות תחשב כמי שהעניק לנו זכות בלתי הדירה, ללא תמורה, אשר ניתן להעניק לגביה רישיונות משנה, שאיננה בלעדית ואיננה מוגבלת בזמן בכל רחבי העולם, הניתנת להעברה ולהמחאה לעשות כל אחד מהדברים הבאים על פי שקול דעתנו הבלעדי: לגשת, להוריד, להעתיק, לשנות, לערוך, לתרגם, לעקוב, להסיר, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע ולעשות כל שימוש אחר ולהעמיד לרשות הציבור את תוכן המשתמש וכל חלק ממנו במהלך תקופת תנאי השימוש ובכל עת לאחר מכן. לא תהיה לך כל זכות להתנגד או להעלות טענות כלשהן כנגד כל פעולה שתבוצע על ידינו כמפורט לעיל.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתה תישא באחריות הבלעדית לתוכן המשתמש שיפורסם על ידך באמצעות השירות, האתר או היישומון. בנוסף לכל יתר ההגבלות המפורטות בתנאי שימוש אלה, לא תהיה רשאי להשתמש בשירות או להעלות תוכן משתמש כלשהו אשר יש בו כדי:

 • להפר זכות של צד שלישי כלשהו לרבות פרטיות, פרסום ו/או זכויות קנין רוחני;
 • להיחשב, על פי שקול דעתנו הבלעדי, פוגעני, מאיים, מציק, מטריד, משמיץ, פורנוגרפי, מוציא דיבה, וולגרי, מגונה או שיש לדחות אותו מטעמים גזעניים, אתניים או אחרים;
 • לקדם פעולות בלתי חוקיות או הפרה של חוק או תקנה מקומיים, מדינתיים, ארציים או בינלאומיים, לרבות, בין היתר, חוקים בדבר קניין רוחני וזכויות קניין אחרות (לרבות, בין היתר, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים או כל מידע סודי, קנייני או סוד מסחרי של צד שלישי כלשהו), הגנת מידע ופרטיות;
 • להתחזות לאדם או גוף אחר או להציג מצגי שווא בכל דרך אחרת שהיא בכל הנוגע לקשר או שותפות עם כל אדם או גוף, או לעשות שימוש בפרטי קשר שאינם נכונים, מטעים או שאינם מדויקים;
 • להגביל, לשלול או למנוע מכל אדם אחר שימוש בשירות, לרבות, בין היתר, על ידי מניעה או השחתה של חלק כלשהו של האתר, היישומון או התוכן;
 • לגרום להפצה של דואר לא רצוי בכמויות גדולות או כל סוג של ספאם, דואר זבל, מכתבי שרשרת וכדומה;
 • להפיץ קוד זדוני הפוגע במחשבים וברשתות (לרבות תוכנות פרסום (adware), תוכנות ריגול, תולעים וכדומה); או
 • להיחשב כתוכן מסחרי או שיווקי או כל תוכן המפרסם, משווק ו/או מקדם חומרים, תכנים, מוצרים, שירותים ו/או מותגים של צדדים שלישיים, ללא הסכמתה המפורשת של יוניפר מראש ובכתב.

אנו שומרים על זכותנו לבחון, לבדוק או להסיר כל תוכן משתמש מפר, בלתי חוקי, לא ראוי או המעורר התנגדות מכל טעם אחר שהוא על פי שקול דעתנו הבלעדי והמוחלט ללא כל הודעה מוקדמת למשתמש כלשהו. אם אתה הבעלים של זכויות יוצרים כלשהן, או מוסמך לפעול עבור או בשם מי שהינו הבעלים של זכויות יוצרים כלשהן, והנך מאמין בתום לב כי תוכן משתמש שנתרם על יד משתמש אחר פורסם תוך הפרה של חוקי זכויות יוצרים, אנא הפנה את בקשותיך בנוגע לכך  אל: info@unipercare.com.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא חלה על יוניפר חובה כלשהי לעקוב אחר אינטראקציה בין משתמשים באמצעות השירות וכל אינטראקציה כאמור בין משתמשים (בין אם על ידי פרסום תוכן משתמש או בכל דרך אחרת שהיא) תיעשה על פי שקול דעתך וסיכונך בלבד.

אתה מסכים כי אם תוגש תביעה על ידי מאן דהוא כנגד יוניפר בקשר לתוכן משתמש שפורסם על ידך, אזי, עד כמה שהדבר מותר על פי החוק החל, אתה תשפה את יוניפר והגופים המסונפים שלה בגין כל הנזקים, ההפסדים וההוצאות מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד סבירים) שיגרמו כתוצאה מאותה תביעה.

 1. זכותנו להשתמש במשוב ובתכני משתמשים

 

בתמורה לזכויות המוענקות לך להשתמש בשירות, אתה מעניק לנו את הזכות להשתמש בתוכן המשתמש או בכל משוב, רעיונות או הצעות בקשר לשירות או לתוכן ("משוב") שפורסמו או נמסרו על ידך בכל דרך אחרת באמצעות השירות לצרכים העסקיים הפנימיים של יוניפר, לרבות, בין היתר, במסגרת חומריה השיווקיים והפרסומיים של יוניפר. אתה מבין ומסכים כי תוכן המשתמש והמשוב כאמור אינם סודיים ואתה ממחה את כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות אחרת שהיא בתוכן המשתמש ובמשוב ליוניפר; כי לא תהיה לך הזכות לאשר את המוצר הסופי; וכי אותו תוכן משתמש ומשוב יישארו רכושה של יוניפר. אתה מבין, מאשר ומסכים כי לא תקבל תמורה כספית כלשהי אם ייעשה שימוש בתוכן משתמש או במשוב שלך למטרות המתוארות בסעיף זה.

 1. תקופת תנאי השימוש וסיומם

 

תנאי שימוש אלה יעמדו בתוקפם כל עוד אתה משתמש בשירות או בכל חלק ממנו. יוניפר רשאית לסיים את תנאי השימוש או להשעות את הגישה שלך לשירות בכל עת, לרבות במקרה של הפרה בפועל או חשד להפרה או אי קיום של הוראות תנאי השימוש על ידך. גם אתה תהיה רשאי לסיים את שימושך בשירות  בכל עת על ידי מתן הודעת סיום אשר תימסר לנו או לשותפנו הרלבנטי. במקרה של סיום תנאי השימוש על ידי יוניפר בשל הפסקת השירות מכל סבה שהיא, אנו ניתן לך הודעה מראש על סיום כאמור, כפי שיהיה סביר בנסיבות העניין.

למען הסר ספק, תנאי שימוש אלה ימשיכו לחול כל עוד תמשיך להחזיק בציוד וכל עוד תהיה לך גישה לשירות. כל הוראות תנאי השימוש, אשר בין אם במפורש או מעצם טבען, צריכות להמשיך לעמוד בתוקפן גם לאחר הפסקת השימוש בשירות על ידך, ימשיכו לחול גם לאחר סיום ההתקשרות (לרבות, בין היתר, סעיפים 5, 8, 10, 11, 12, 13, 15 ו – 16).

 

 1. פטור מאחריות

 

אתה מבין ומסכים כי למעט האחריות הספציפית המפורטת להלן, השירות, התוכן, הציוד והגישה הניתנת להם באמצעות האתר או היישומון ניתנים במצבם כפי שהם, על בסיס "AS IS" ו – "AS AVAILABLE" ויוניפר והגופים המסונפים שלה, נושאי המשרה שלה, עובדיה, יועציה, סוכניה, שותפיה ונותני הרישיונות שלה מסירים מעצמם במפורש כל אחריות מכל מין וסוג שהוא, בין במפורש או מכללא, לרבות, בין היתר, אחריות משתמעת בדבר סחירות, התאמה למטרה מסוימת והעדר הפרה וכל אחריות לכך שהשירות או התוכן המוצע לך יעמדו בדרישותיך או שהשימוש שלך בשירות לא יופרע, יינתן במועד, יהיה מוגן או נטול תקלות מוחרגת בזאת במפורש. כל תוכן, שירותי צד שלישי ו/או חומר שנעשה בו שימוש, הורד או הושג בכל דרך שהיא באמצעות השימוש באתר, ביישומון או בכל דרך אחרת בקשר לשירות נעשה על פי שקול דעתך הבלעדי ועל סיכונך, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק שייגרם למכשירים שלך או לאבדן נתונים כתוצאה מהתקנת הציוד על מכשיריך, או כתוצאה מהשימוש תוכן כלשהו באמצעות השירות. שום עצה או מידע, בעל פה או בכתב, שניתנו לך באמצעות האתר, היישומון או בכל דרך אחרת שהיא קשר לשירות לא ייצרו אחריות כלשהי אלא אם אחריות כאמור ניתנה במפורש בתנאי שימוש אלה. סעיף זה אינו פוגע בכל סעד סטטוטורי העומד לרשותך כצרכן באזור השיפוט הרלבנטי.

 

 1. אחריות מוגבלת

 

עד כמה שהדבר מותר על פי הדין החל, ולהוציא מעשי הונאה של יוניפר או הגבלות אחרות שנקבעו בחוק הרלבנטי, יוניפר והגופים המסונפים שלה, נושאי המשרה, הדירקטורים, בעלי המניות, העובדים ו/או הסוכנים שלה מסירים מעצמם כל אחריות כלפיך בגין כל נזק ישיר, עקיף, נלווה או מיוחד, פיצויים ענשיים או פיצויים לדוגמה או כל נזק תוצאתי, בין אם מכוח חוזה, דיני נזיקין, אחריות קפידה, רשלנות או כל תאוריה משפטית אחרת או מכוח דיני היושר, לרבות נזקים הנובעים מ: (א) טעויות, שגיאות או אי דיוקים בתוכן כלשהו; (ב) נזק גוף או רכוש בקשר לשימוש שנעשה על ידך בשירות; (ג) גישה לא מוסמכת או שימוש לא מוסמך בשירות ו/או במידע אישי כלשהו ו/או במידע אחר המאוחסן שם; (ד) הפרעה או הפסקה בהעברת השירות; (ה) שימוש או הצגת תוכן כלשהו שפורסם, נשלח בדוא"ל, הועבר או נמסר בכל דרך אחרת שהיא באמצעות או בקשר עם השירות; (ו) אירועים שאינם בשליטתה הסבירה של יוניפר, לרבות כשלים באינטרנט, כשלים בציוד, הפסקות חשמל, התקפות סייבר, שביתות, סכסוכי עבודה, מחאות, התקוממויות, מרי אזרחי, מגיפות, שריפות, הצפות, סערות, רעידות אדמה, התפוצצויות, כוח עליון, מלחמה, מעשי טרור, פעולות ממשלתיות, צווים שיפוטיים, צווים של רשויות או טריבונלים או אי קיום חיובים על ידי צדדים שלישיים; ו/או (ז) אובדן שימוש, נתונים, רווחים, מוניטין או אובדן לא מוחשי אחר כתוצאה מהשימוש או אי היכולת להשתמש בשירות, בתוכן, בציוד, באתר או ביישומון.

אתה מסכים לכך שהתרופה היחידה והבלעדית לכל בעיה או אי שביעות רצון מהשירות הינה הפסקת השימוש בשירות.

 

 1. שיפוי

 

אתה מסכים לשפות את יוניפר, הגופים המסונפים שלה, נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והסוכנים שלה כנגד כל תביעה, נזק, התחייבות, הפסד, חבות, עלות והוצאה מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות ושכר טרחת עו"ד סבירים) שיגרמו כתוצאה מ: (1) הפרת תנאי שימוש אלה על ידך; (2) תוכן משתמש כלשהו שפורסם או נתרם על ידך; (3) פעילות כלשהי בה את עוסק במסגרת או באמצעות השירות; וכן (4) הפרה כלשהי על ידך של כל חוק או זכות כלשהי של צד שלישי.

 

 1. תנית פטור בקשר למידע רפואי המונגש באמצעות השירות

 

חומרים בעלי אופי רפואי הניתנים באמצעות או בקשר עם השירות (לרבות כלים רפואיים הכלולים בשירות כמו כלים המיועדים להזכיר את הצורך ליטול תרופות למשל)  ניתנים לידיעתו הכללית של המשתמש ולמטרות נוחות בלבד ואינם מיועדים לביצוע אבחון, למניעה ו/או לטיפול במחלה כלשהי והחברה אינה מקדמת שירות ו/או מוצר מסוים ואינה מבטיחה השגתן של תוצאות כלשהן. עליך לקבל תמיד ייעוץ מרופא מוסמך לפני התחלת תהליך טיפולי או הצטרפות לתכנית אימונים ופעילות גופנית. החברה לא תישא בחבות כלשהי לשימוש או הסתמכות של המשתמש על הכלים, המידע או כל חומר אחר בעל אופי רפואי שנמסר באמצעות השירות.

 

 1. המחאה

 

תנאי שימוש אלה הם אישיים כלפיך ואינם ניתנים להמחאה או להעברה על ידך בכל דרך שהיא, אלא בכפוף להסכמה שלנו לכך מראש ובכתב. אנחנו נהיה רשאים להמחות, להעביר או להאציל איזה מזכויותינו והתחייבויותינו על פי כתב זה ללא צורך בהסכמתך.

 

 1. סמכות שיפוט/הדין החל

 

על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם להוציא כללי ברירת הדין. כל תביעה אשר מתבקש בה סעד מכוח הדין או על פי דיני היושר בקשר או מכוח תנאי שימוש אלה תתברר אך ורק בבתי המשפט במדינת ישראל.

 

 1. תנאים כלליים

 

אלא אם כן נקבע כאן במפורש אחרת או אלא אם יוסכם בכתב בינך לביננו, תנאי שימוש אלה (לרבות כתב מדיניות שמירת הפרטיות שלנו) מהווים את מלוא ההסכם בינך לבין יוניפר בקשר לשימוש שלך בשירות, בתוכן, בציוד, באתר וביישומון והם מחליפים כל הסכמה או קומוניקציה קודמת או בו-זמנית (בעל פה, בכתב או במדיה אלקטרונית) בינך לבין יוניפר בקשר לשימוש בשירות, בתוכן, בציוד, באתר וביישומון.

אם יימצא כי הוראה כלשהי הכלולה בתנאי שימוש אלה ו/או במדיניות הפרטיות איננה ניתנת לאכיפה או איננה תקפה, אותה הוראה תוגבל או תוסר במידה המינימלית הנדרשת באופן שתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יישארו במלוא תוקפם ויהיו ניתנים לאכיפה עד כמה שהדבר מותר על פי הדין. הימנעותה של יוניפר ממימוש זכות כלשהי המוענקת לה על פי מסמך זה לא תיחשב כוויתור מתמשך על זכות זו או על כל זכות אחרת העומדת לה על פי תנאי השימוש או על פי החוק.

אין בתנאי שימוש אלה כדי ליצור יחסי שליחות, שותפות, מיזם משותף או יחסי עבודה ולאף אחד מן הצדדים לא מוקנית סמכות מכל סוג לחייב את הצד השני בכל עניין.

כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה משמשות לנוחיות בלבד ואין בהן כדי להשפיע על פרשנותם. בכל מקום בו נעשה שימוש במונחים כמו "לרבות", "למשל" או "כמו" בתנאי שימוש אלה יש לקראם כאילו נכתבו אחריהן המלים "אך לא רק", לפי העניין.

 1. פרטי קשר ותמיכת לקוחות

אם יש לך שאלות כלשהן בקשר לשירות או בקשר להוראות תנאי השימוש או איזה מהן, אנא התקשר אל מוקד שירות הלקוחות שלנו, טל.:  079-5199699 או צור עמנו קשר ב – support@unipercare.com. שירותי תמיכת לקוחות זמינים מהשעה 09:30 עד השעה 18:00 שעון ישראל.  אנו עושים את כל המאמצים על מנת להבטיח הענקת שירות תמיכת לקוחות מהיר ויעיל. מענה לכל שאלה או בעיה יינתן תוך זמן סביר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו לתעדף את הטיפול בהתאם למועד הפניה, רמת הדחיפות ואמות מדה רלבנטיות אחרות.

אנו מקווים כי תיהנה מחוויית השימוש בשירותים המוענקים על ידינו!